חדשות

כנס מעסיקים

כנס הסברה של משרד הכלכלה אודות סיוע בקליטת עובדים, בהשתתפות מר יגאל גורביץ', סגן בכיר למינהל הרשות, ומנהל מסלולי תעסוקה ומסלולים מיוחדים

מעסיק?

עובדים מצוינים מחכים לך