שרה יוסף

כנס מעסיקים

כנס הסברה של משרד הכלכלה אודות סיוע בקליטת עובדים, בהשתתפות מר יגאל גורביץ’, סגן בכיר למינהל הרשות, ומנהל מסלולי תעסוקה ומסלולים מיוחדים

מעסיק?

עובדים מצוינים מחכים לך